จัดเลี้ยงแบบบุฟเฟต์ อาหารบุฟเฟต์

จัดเลี้ยงงานแต่งงาน จัดประชุมสัมมนา จัดงานเลี้ยง ที่ ไปรณีย์กลาง บางรัก โดย ดี เคเทอริ่ง

จัดเลี้ยงงานแต่งงาน จัดประชุมสัมมนา จัดงานเลี้ยง ที่ ไปรณีย์กลาง บางรัก โดย ดี เคเทอริ่ง

จัดบุฟเฟต์ จัดเลี้ยงบุฟเฟต์นอกสถานที่