About

Signature Menu

เมนูอาหาร จัดเลี้ยง แสนอร่อย
จากตำนาน ร้านดีพร้อม สู่ ดีเคเทอริ่ง


In The Press

มาทำความรู้จัก Dee Catering
ให้มากยิ่งขึ้นผ่านสื่อต่างๆที่พูดถึงเรา


Philosophy

ปรัชญาของ Dee Catering บริการ
อาหารคุณภาพดี จัดงานเลี้ยงสมบูรณ์แบบ


History

ประวัติของเรา จากร้านอาหารดีพร้อม
สู่บริการจัดเลี้ยง Dee Catering


Work With Us

สมัครงานกับ Dee Catering
เพื่อร่วมสร้างสรรค์งานเลี้ยงคุณภาพสูง