จัดงานแต่งที่บ้าน ช่วงเช้า และเลี้ยงเที่ยง บรรยากาศในสวน โดย ดี เคเทอริ่ง

เมนูอาหารจัดเลี้ยงบุฟเฟต์อร่อยๆ โดยดีเคเทอริ่ง

งานแต่งงานที่บ้าน ดีเคเทอริ่ง เข้ามาช่วยดูแล นอกจากจัดเตรียมอาหารอร่อย ก็ยังดูแลอุปกรณ์ เต็นท์โต๊ะเก้าอี้ งานพิธีช่วงเช้า และงานเลี้ยงบรรยากาศในสวนช่วงเที่ยง