รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ SetMenu โดย ดี เคเทอริ่ง

เซ็ทเมนู VIP งานไพรเวทดินเนอร์ ตึกทรูดิจิทัล 101

อาหารเซ็ทเมนู VIP สำหรับงานจัดเลี้ยง นอกสถานที่ ด้วยอาหารอร่อยๆ และทีมงาน แคทเทอริ่ง มีคุณภาพ

เซ็ทเมนู VIP งานไพรเวทดินเนอร์ ตึกทรูดิจิทัล 101