ทําบุญวันเกิด ที่วัดราชบพิตร โดย ดี เคเทอริ่ง

ทําบุญวันเกิด ที่วัดราชบพิตร โดย ดี เคเทอริ่ง ด้วยเมนูอาหารงานเลี้ยงแบบบุฟเฟต์

ทำบุญเลี้ยงพระ วันเกิด ที่วัด จัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดย DeeCatering