ทําบุญวันเกิด ที่วัดราชบพิตร โดย ดี เคเทอริ่ง

ทำบุญวัดเกิด ทำบุญเลี้ยงพระ ที่วัดราชบพิตร

ทำบุญเลี้ยงพระ วันเกิด ที่วัด จัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดย DeeCatering

ทำบุญวัดเกิด จัดเตรียมอาหารเลี้ยงพระ และอาหารบุฟเฟ่ต์สำหรับเลี้ยงแขก ที่วัดราชบพิตร