ทําบุญวันเกิด ที่วัดราชบพิตร โดย ดี เคเทอริ่ง

การจัดเลี้ยงแบบบุฟเฟต์ ที่วัดราชบพิตร

ทำบุญเลี้ยงพระ วันเกิด ที่วัด จัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดย DeeCatering