จัดงานเลี้ยงค็อกเทล ในสวนสถานที่จัดงาน 66 Cottage

จัดไลน์อาหารจัดเลี้ยงแบบค็อกเทลสไตล์ Greenery เข้ากับสถานที่ 66 Cottage

งานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ แบบค็อกเทล ในสวนสวย จัดงานเลี้ยงอาหารอร่อย ในTheme Rustic ให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการมากจนเกินไป

งานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ แบบค็อกเทล ในสวนสวย จัดงานเลี้ยงอาหารอร่อย ในTheme Rustic ให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการมากจนเกินไป