จัดงานเลี้ยงค็อกเทล ในสวนสถานที่จัดงาน 66 Cottage

The 66 Cottage สถานที่จัดงานแต่งงานในสวน จัดงานเลี้ยงแบบค็อกเทล โดยดีเคเทอริ่ง

งานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ แบบค็อกเทล ในสวนสวย จัดงานเลี้ยงอาหารอร่อย ในTheme Rustic ให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการมากจนเกินไป

งานจัดเลี้ยงนอกสถานที่ แบบค็อกเทล ในสวนสวย จัดงานเลี้ยงอาหารอร่อย ในTheme Rustic ให้ความรู้สึกไม่เป็นทางการมากจนเกินไป