งานเลี้ยงเกษียณ ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

เมนูขนมหวานงานเลี้ยงแบบค็อกเทล

ดีเคเทอริ่ง รับจัดเลี้ยงอาหารแบบค็อกเทลงานเกษียณ งานเลี้ยงองค์กร

ดีเคเทอริ่ง รับจัดเลี้ยงอาหารแบบค็อกเทลงานเกษียณ งานเลี้ยงองค์กร