Corporate Party

งานเลี้ยงค็อกเทล ปาร์ตี้บริษัท

DeeCatering: Caters Happiness เติมความสุขให้ งานจัดเลี้ยง ภายในองค์กร

ดีเคเทอริ่ง รับจัดงานเลี้ยงบริษัทนอกสถานที่ด้วยค็อกเทล