Corporate Party

จัดงานเลี้ยงปาร์ตี้ ด้วยอาหารค็อกเทลสวยๆ อร่อยๆ ในบริษัท

DeeCatering: Caters Happiness เติมความสุขให้ งานจัดเลี้ยง ภายในองค์กร

ดีเคเทอริ่ง รับจัดงานเลี้ยงบริษัทนอกสถานที่ด้วยค็อกเทล