รับจัดเลี้ยง สัมมนา จัดประชุม โดย ดี เคเทอริ่ง

รับจัดเลี้ยง งานสัมมนา จัดประชุม โดย ดี เคเทอริ่ง

จัดประชุม สัมมนา นานาชาติ ด้วยอาหารบุฟเฟต์ และ ขนมเบรค อร่อยๆ