รับจัดเลี้ยง สัมมนา จัดประชุม โดย ดี เคเทอริ่ง

เมนูอาหารบุฟฟเต์แบบไทยๆอร่อยถูกใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ

จัดประชุม สัมมนา นานาชาติ ด้วยอาหารบุฟเฟต์ และ ขนมเบรค อร่อยๆ