รับจัดเลี้ยง สัมมนา จัดประชุม โดย ดี เคเทอริ่ง

จัดประชุม สัมมนา นานาชาติ ด้วยอาหารบุฟเฟต์ ซุ้มอาหารและ ขนมเบรค อร่อยๆ โดย deecatering

จัดประชุม สัมมนา นานาชาติ ด้วยอาหารบุฟเฟต์ และ ขนมเบรค อร่อยๆ