จัดงานบาย์เบียร์ Byenior สถานที่จัดงานเลี้ยงส่งพี่

จัดเลี้ยงงานบายเนียร์นอกสถานที่ โดยดีเคเทอริ่ง

จัดเลี้ยงบายเนียร์ สถานที่จัดงานเลี้ยงส่งพี่ จัดเลี้ยงอร่อยๆ รับน้อง