รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ SetMenu โดย ดี เคเทอริ่ง

SET MENU - อาหารเซ็ทเมนู สำหรับจัดเลี้ยงแขก VIP

อาหารเซ็ทเมนู VIP สำหรับงานจัดเลี้ยง นอกสถานที่ ด้วยอาหารอร่อยๆ และทีมงาน แคทเทอริ่ง มีคุณภาพ