จัดเลี้ยง งานรับเสด็จ โดยดีเคเทอริ่ง บริการจัดเลี้ยง ระดับคุณภาพ

งานจัดเลี้ยงรับเสด็จ อาหารคอฟฟี่เบรคแบบไทย และเซ็ทเมนูไทย