งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
จัดเลี้ยงงานประชุมวิชาการ ที่ราชภัฏวไลยอลงกรณ์
งานจัดเลี้ยง ในโอกาสเปิดงานประชุมวิชาการและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยเสิร์ฟคอฟฟี่เบรคขนมไทย และ อาหาร Set Menu แบบไทย