งานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

  • Home
  • Gallery
  • ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

จัดเลี้ยงงานประชุมวิชาการ ที่ราชภัฏวไลยอลงกรณ์

งานจัดเลี้ยง ในโอกาสเปิดงานประชุมวิชาการและสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ โดยเสิร์ฟคอฟฟี่เบรคขนมไทย และ อาหาร Set Menu แบบไทย