จัดเบรคอาหารว่าง จัดเลี้ยงประชุมสัมมนา_DEE – (262)

เมนูบุฟเฟต์ ผลไม้ตามฤดูกาล