จัดเบรคอาหารว่าง จัดเลี้ยงประชุมสัมมนา_DEE – (261)

ตกแต่งไลน์อาหารบุฟเฟต์สวยๆให้เข้ากับงาน

DeeCatering รับจัดเลี้ยงบุฟเฟต์งานประชุม สัมมนานอกสถานที่

DeeCatering รับจัดเลี้ยงบุฟเฟต์งานประชุม สัมมนานอกสถานที่