จัดเบรคอาหารว่าง จัดเลี้ยงประชุมสัมมนา_DEE – (22)

จัดเบรคอาหารว่าง ด้วยเครื่องกาแฟสด

DeeCatering รับจัดเลี้ยง Coffee Break ขนมเบรคกาแฟสดอร่อย หอม สำหรับงานประชุม สัมมนา

DeeCatering รับจัดเลี้ยง Coffee Break ขนมเบรคกาแฟสดอร่อย หอม สำหรับงานประชุม สัมมนา