งานเลี้ยงเกษียณ ที่โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์

งานเลี้ยงเกษียณ ทีมงานค็อกเทลสีขาวเขียวดูสวย สะอาดตา

ดีเคเทอริ่ง รับจัดเลี้ยงอาหารแบบค็อกเทลงานเกษียณ งานเลี้ยงองค์กร

ดีเคเทอริ่ง รับจัดเลี้ยงอาหารแบบค็อกเทลงานเกษียณ งานเลี้ยงองค์กร