ซุ้มอาหาร Foodstall รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดย ดี เคเทอริ่ง

ซุ้มอาหาร ออกร้าน อร่อยๆ สาธิตอาหาร ในงานจัดเลี้ยง นอกสถานที่