งานแต่งงาน ในโบสถ์ Saint Joseph อยุธยา โดย ดี เคเทอริ่ง

แต่งงานแบบคริสต์ ที่วัดนักบุญยอแซฟ จัดอาหาร ค็อกเทล อร่อยๆรับรองแขก