สถานที่จัดเลี้ยง

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้

สถานที่จัดงานเลี้ยงแต่งงาน