สถานที่จัดเลี้ยง The Jim Thompson Art Center_DEECAT-17-2

สถานที่จัดเลี้ยง The Jim Thompson Art Center

The Jimthompson Art Center สถานที่จัดงานในกรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้า สไตล์ Tropical ที่ผสมผสานความเป็นไทย

The Jimthompson Art Center สถานที่จัดงานในกรุงเทพ ใกล้รถไฟฟ้า สไตล์ Tropical ที่ผสมผสานความเป็นไทย