รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โต๊ะไทย โดย ดี แค ท เท อ ริ่ ง