21.Dee Catering Cocktail menu_2023

รับจัดเลี้ยง นอกสถานที่ ด้วยอาหารค็อกเทล จาก ดีเคเทอริ่ง งานอีเว้นท์ งานแต่งงาน งานปาร์ตี้ เปิดตัวสินค้า