Thai Wedding_สยามสมาคม 18-11-62 ต_200120_0451

งานแต่งงานเช้า พิธีไทยเรียบง่าย ที่สยามสมาคม

งานแต่งงาน สยาม สมาคม สถานที่จัดงานแต่งงานในสวน

งานแต่งไทย พิธีเช้า ที่ Siam Society และ เลี้ยงอาหารค็อกเทล พร้อมซุ้มอาหารอร่อยๆ ช่วงกลางวัน