รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ อาหารค็อกเทล Cocktail

ดีเคเทอริ่งรับจัดเลี้ยงค็อกเทล งานสัมนา งานอีเว้นท์ งานประชุม รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่

งานจัดเลี้ยง ที่ True Digital Park อาหารคอกเทล อร่อยๆ โดย ดีเคเทอริ่ง DeeCatering

รับจัดเลี้ยง งานอีเวนท์ รับ จัด เลี้ยง นอก สถานที่ ด้วย อาหารค็อกเทล อร่อยๆ ที่ True Digital Park