แต่งงานในวัด รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดย ดี เคเทอริ่ง

ดีเคเทอริ่งรับจัดเลี้ยงงานแต่งงานในวัด ด้วยอาหารบุฟเฟต์

งานแต่งเช้า งานแต่งไทย แต่งงานแบบเรียบง่าย ในวัดโพธิ์