แต่งงานในวัด รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดย ดี เคเทอริ่ง

ดีเคเทอริ่งรับจัดเลี้ยงงานแต่งงานในวัด ขนมเบรค บุฟเฟต์ ค็อกเทล โต๊ะไทย

งานแต่งเช้า งานแต่งไทย แต่งงานแบบเรียบง่าย ในวัดโพธิ์