แต่งงานในวัด รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดย ดี เคเทอริ่ง

เมนูอาหารจัดเลี้ยงโต๊ะไทย

งานแต่งเช้า งานแต่งไทย แต่งงานแบบเรียบง่าย ในวัดโพธิ์