แต่งงานในวัด รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดย ดี เคเทอริ่ง

เมนูอาหารจัดเลี้ยงบุฟเฟต์อร่อยๆ

งานแต่งเช้า งานแต่งไทย แต่งงานแบบเรียบง่าย ในวัดโพธิ์