แต่งงานในวัด รับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ โดย ดี เคเทอริ่ง

จัดเลี้ยงบุฟเฟ่ต์ จัดเลี้ยงงานแต่งนอกสถานที่

งานแต่งเช้า งานแต่งไทย แต่งงานแบบเรียบง่าย ในวัดโพธิ์