งานทำบุญเลี้ยงพระ ช่อง 3

ทำบุญเลี้ยงพระ จัดเลี้ยงพระ

งานจัดเลี้ยงพระ ของช่อง 3 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

งานจัดเลี้ยงพระ ของช่อง 3 เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9