Wedding at SiamSociety

สถานที่จัดงานแต่งงาน สยามสมาคม

Greenery Wedding at SiamSociety

งานแต่งงานแบบไทยที่บ้านเรือนไทยสยามสมาคม และงานเลี้ยงฉลองแต่งงานในสวน ด้วยอาหารออกร้าน และ อาหารค็อกเทลอร่อยๆ