ดีเคเทอริ่ง รับจัดเลี้ยง จัดงานเลี้ยง

งานแต่งงานในสวนที่สยามสมาคม จัดเลี้ยงโดยดีเคเทอริ่ง

จัดงานเลี้ยงอย่างสุขใจ ให้ดีเคเทอริ่งช่วยดูแล