จัดเลี้ยงปีใหม่

จัดงานเลี้ยงปีใหม่บริษัท ด้วยอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ