งานเลี้ยงปีใหม่บริษัท

จัดงานเลี้ยงปีใหม่ บริษัท ด้วยอาหารบุฟเฟต์นานาชาติ