dee catering
www.deecatering.com contact deecatering
 
Customise Party Service สร้างสรรค์งานเลี้ยงในรูปแบบของคุณเอง จัดเลี้ยงค็อกเทล Party Tips
Home Gallery Party tips Wedding Contact us
Home > Party Tips
ขึ้นบ้านใหม่ รวมสิ่งที่คุณควรรู้บ้างในการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
วันที่ 19-08-2017
              การทำบุญขึ้นบ้านใหม่เป็นหนึ่งในธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยมาอย่างช้านาน สิ่งที่ขาดไม่ได้หลังจากที่ได้ซื้อบ้านหลังใหม่แล้วก็คือการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แต่หลายๆคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ ไม่เคยจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่มาก่อนอาจจะเกิดความสงสัยว่า การจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ต้องทำอะไรบ้าง

ในบทความวันนี้เราจะมาคุยกันทั้งหมดเกี่ยวกับการขึ้นบ้านใหม่ไม่ว่าจะเป็นการเลือกฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ การจัดเตรียมอาหารสำหรับถวายพระ การนำพระเข้าบ้านใหม่ ก่อนอื่นเราไปรู้ประวัติและจุดประสงค์ของการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่กันก่อนดีกว่าค่ะว่าเราจัดงานขึ้นบ้านใหม่เพราะอะไรและมีประโยชน์อย่างไร

การทำบุญขึ้นบ้านใหม่

              ตามความเชื่อของชาวพุทธแล้ว การย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังใหม่จะต้องมีการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลก่อนเข้าไปอาศัยในบ้าน และ เพื่อเสริมสร้างให้เกิดความสบายอกสบายใจ เนื่องจากการย้ายไปอาศัยอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยหรือในหลายๆครั้งเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่มักสร้างความไม่คุ้นชิน จึงเป็นธรรมเนียมนิยมปฏิบัติของคนไทยที่มักจะจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก่อนย้ายเข้าไปอยู่อาศัยเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ

การจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่เจ้าบ้านจะทำการเชิญแขกไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อนสนิท ร่วมถึงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงมาร่วมงานบุญด้วย ขนาดของงานจะจัดงานเล็กหรืองานใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของเจ้าบ้านว่ามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนและขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยว่าอำนวยให้การจัดงานได้มากน้อยแค่ไหน

การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามความเชื่อของคนไทยจะนิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านเพื่อทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล หลังจากเสร็จสิ้นแล้วพระสงฆ์จะทำการพรมน้ำมนต์ในทุกๆห้องของบ้าน โดยมีเจ้าบ้านเป็นผู้อุ้มบาตรน้ำมนต์และเดินตาม พระสงฆ์จะทำการเจิมประตูบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลให้เจ้าบ้านอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข ไม่มีสิ่งร้ายใดๆเข้ามารบกวนผู้อยู่อาศัย

พระสงฆ์เจิมประตู ทำบุญขึ้นบ้านใหม่

นำพระเข้าบ้านใหม่

              วันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไม่จำเป็นต้องตรงกับวันแรกที่เข้าอยู่อาศัย บางคนอาจจะเข้าอยู่ก่อนแล้วค่อยจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามมาทีหลังก็ได้ แต่ในวันแรกที่เข้าไปอยู่อาศัยในบ้านหลังใหม่ ชาวพุทธนิยมทำพิธีการนำพระเข้าบ้านใหม่ด้วย โดยการนำพระพุทธรูปเข้าไปตั้งบูชาเอาไว้ในห้องพระของบ้านเพื่อเป็นการเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัย ในวันแรกที่เข้าอยู่อาศัยให้จัดเตรียมโต๊ะหมู่บูชาเอาไว้ให้เรียบร้อยและให้เจ้าบ้านทำการอุ้มพระพุทธรูปเดินนำคนอื่นๆเข้าไปในบ้าน จากนั้นนำพระพุทธรูป (พระประธาน) ตั้งบูชาเอาไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาที่ได้จัดเตรียมเอาไว้พร้อมกับจุดธูป เทียน และกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมๆกับดอกไม้และของคาวหวาน

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่

อย่างที่ได้บอกว่าวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ไม่จำเป็นต้องตรงกับวันแรกที่เข้าอยู่อาศัย โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่วิถีชีวิตมีความรีบร้อนทำให้เจ้าบ้านมักจะกำหนดวันเวลาได้อย่างยืดหยุ่นตามความสะดวกได้ วันที่ใช้สำหรับจัดงานขึ้นบ้านใหม่นั้นจะขึ้นอยู่กับความสะดวกของเจ้าบ้านรวมถึงฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ด้วย

ตามความเชื่อของคนไทยวัดที่จะจัดพิธีการสำคัญต่างๆมันจะมีเรื่องของ ฤกษ์ยามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันกับการจัดงานขึ้นบ้านใหม่ก็จะมีการกำหนด ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ซึ่งคนไทยนิยมเลือกวันทำบุญขึ้นบ้านใหม่ตามหลักโหราศาสตร์ โดยเลือกวันที่ถูกต้องตามหลักวิชาการโหราศาสตร์ เพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลและเป็นไปตามความศรัทธาของเจ้าบ้าน นอกจากนี้ยังมีการเลือกตำแหน่งในการวางของต่างๆเพื่อให้ตรงตามหลักโหราศาสตร์อีกด้วย

นิมนต์พระสงฆ์

เมื่อได้วันเวลาที่จะจัดงานทำบุญเลี้ยงพระเรียบร้อยแล้ว สิ่งต่อไปที่ต้องทำก็คือการนิมนต์พระสงฆ์เพื่อร่วมประกอบพิธีขึ้นบ้านใหม่โดยทั่วไปแล้วนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นจำนวนคี่ตั้งแต่ 5 รูปขึ้นไป จำนวนพระสงฆ์ที่นินมต์มาร่วมงานขึ้นอยู่กับขนาดของงานและกำลังศรัทธาของผู้จัดงานด้วย

ขั้นตอนการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีทำบุญขึ้นบ้านใหม่ก็ไม่มีอะไรยาก เพียงแค่เจ้าของบ้านทำการติดต่อไปยังวัดที่อยู่ใกล้ๆบ้านหรือวัดที่เจ้าของบ้านมีความศรัทธา จากนั้นให้แจ้งความจำนงค์ว่าต้องการทำบุญขึ้นบ้านใหม่ แล้วก็จัดแจงเรื่องการเดินทางของพระสงฆ์ที่จะมาประกอบพิธีให้เรียบร้อย แจ้งสถานที่พร้อมวันและเวลาในการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ให้กับทางวัดให้เรียบร้อย

การเตรียมอาหารถวายพระ

เมื่อมาถึงวันจริง สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเตรียมอาหารถวายพระและอาหารที่ให้บริการแขกที่เดินทางมาร่วมงาน การจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่นิยมถวายอาหารทั้งคาวและหวานเป็นอาหารไทย อย่างที่รู้กันว่าการเตรียมอาหารสำหรับวันงานเป็นอะไรที่เหนื่อย วุ่นวายและกินเวลามากๆ เพราะเจ้าบ้านย่อมต้องการสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาร่วมงาน ทำให้เจ้าบ้านหลายท่านนิยมใช้บริการ Catering ดูแลเรื่องอาหารถวายพระและอาหารสำหรับเลี้ยงแขก เพราะนอกจากจะสะดวกไม่ต้องเตรียมอาหารเองแล้วยังได้อาหารที่มีรสชาติดีอีกด้วย การเตรียมอาหารเลี้ยงพระเพลมีรายละเอียดค่อนข้างมากสามารถอ่านจากบทความนี้ได้ เลี้ยงเพลพระ

เลี้ยงเพลพระ วันขึ้นบ้านใหม่

 
1/0
 
 
4 อาหารมงคล ยอดนิยมสำหรับจัดเลี้ยงการงานมงคลและงานบุญ
แชร์ไอเดียในการเลือก อาหารงานเลี้ยง ยังไงให้งานดี แขกประทับใจ
รวม 7 สถานที่จัดงานแต่งงานยอดนิยม เป็นไอเดียสำหรับคู่รัก ที่ห้ามพลาด
ขึ้นบ้านใหม่ รวมสิ่งที่คุณควรรู้บ้างในการจัดงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่
เลี้ยงเพลพระต้องทำอะไรบ้าง โพสเดียวจบ เตรียมอาหารถวายพระแบบถูกวิธี
ธีมเก๋ๆกับความอิ่มอร่อยแบบบุฟเฟ่ต์
1
 
 
ดีเคเทอริ่ง
บริการของดีเคเทอริ่ง
- บุฟเฟต์มาตรฐาน (Thai Buffet: Standard Menu)
- บุฟเฟต์ดีพร้อม (Thai Buffet: Dee Prom Signature)
- บุฟเฟต์อาหารนานาชาติ (International Buffet)
- ค็อกเทล (Cocktail)
- คอฟฟี่เบรค (Coffee Break)
- ออกร้าน (Food Stall)
- โต๊ะไทยมาตรฐาน (Thai Table: Standard Menu)
- โต๊ะไทยดีพร้อม (Thai Table: Dee Prom Signature)
- เซ็ทเมนูอาหารไทย (Thai Set Menu)
- อาหารว่าง (Snack Box)
- อาหารกล่อง (Meal Box)
เกี่ยวกับดีเคเทอริ่ง
- หน้าแรก (Home)
- เกี่ยวกับเรา (About Us)
- ประวัติ (History)
- ปรัชญาการทำงาน (Philosophy)
- ลูกค้าของเรา (Our Customer)
- Signature Menu
- In the Press
- ร่วมงานกับเรา (Work with Us)
- แกลเลอรี่ (Gallery)
- เคล็ดลับปาร์ตี้ (Party Tips)
- งานแต่งงาน (Wedding)
- ติดต่อ (Contact Us)
บริษัท ดี เคเทอริ่ง จำกัด
12/1 ซอยรามคำแหง 21 (นวศรี) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

มือถือ 082-7828958-9
โทร 02 7188033-6
แฟกซ์ 02 7188032
อีเมล์ sales@deecatering.com
เว็บไซต์ www.deecatering.com

www.deecatering.com
www.deecatering.com
ดีเคเทอริ่ง

© 2008 All Rights Reserved. Dee Catering Co.,Ltd.
รับจัดอาหารเลี้ยง งานแต่งงาน ขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญเลี้ยงพระ วันเกิด จัดประชุม สัมมนา เปิดตัวสินค้า แถลงข่าว
งานไหนๆ อย่าลืมให้ ดี เคเทอริ่ง เสิร์ฟความสุขให้คุณนะคะ ดี เคเทอริ่ง บริการ อาหารบุฟเฟต์ ค็อกเทล ออกร้าน คอฟฟี่เบรค โต๊ะไทย เซ็ทเมนู อาหารกล่อง ขนมกล่อง

dee catering